Keris Semar Mesem Bertuah

Keris semar mesem adalah salah satu benda pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan magis untuk memikat dan meluluhkan hati seseorang. Keris semar mesem sendiri sudah masuk kedalam museum yang menjadikannya sebagai…

Continue Reading Keris Semar Mesem Bertuah