Ajian Pengasihan

Ajian Pengasihan – Ilmu ini laku tirakatnya cukup lama, yaitu, selama 7 bulan setiap hari Senin dan Kamis ( dimulai hari Senin KliWon) melakukan puasa biasa seperti puasa ramadhan yaitu melakukan buka dan sahur. –Kibaguswijaya.com

Ajian Pengasihan

Sedangkan mantranya dibaca ketika ada perlu, terutamanya jika ingin menarik simpati orang banyak.

Adapun mantranya sebagai berikut:

Bismillahir rahmanir rahiim
Sallallaahu alaihi wasallam
Gebyar-gebyar ana payung saka wetan
Mayungi badan ingsun Ingsun putrane mbok randha gawean
Apa kang sun sedya teka gampang mara dewe
Ingsun kekasihe kanjeng nabi Sulaiman Lan wong sabuwana kabeh.

Alternatif lain, anda dapat melakukan puasa selama 21 hari dan pada hari yang terakhir melakukan pagiteni (tidak makan, minum, tidur, tidak keluar dari kamar kecuali untuk haI yang sangat penting).

Adapun mantranya sebagai berikut:

Bismillahir rahmanir rahiim
Ya Wadudu x 33

Cara mengamalkannya, basmalah dibaca sekali saja, kemudian asmaul husna “Ya Wadudu” dibaca 33 setiap usai shalat lima waktu selama masa tirakat. Untuk selanjutnya, asmaul husna itu dijadikan amalan rutin (wirid) minimal dua kali pagi-malam atau setelah shalat subuh dan mahrib, juga denganjumlah hitungan 33 (tiga puluh tiga) kali ulangan. Sedangkan jika dilengkapi lima waktu shalat tentu lebih baik.

Untuk solusi yang lebih praktis daripada Ajian Pengasihan, kami menyediakan sarana spiritual praktis. Jika Anda berminat, silahkan menghubungi kami pada nomor 0816577880 Devi.